پروژه ها

 

 

پروژه های کارشناسی:برای دریافت لیست پروژه های مرتبط با استاندارهای آزمون های غیرمخرب اینجا کلیک نمایید

پروژه های ارشد اینجانب در حال حاضر در زمینه های زیر تعریف می شوند:

- تصویربرداری فراصوتی

- کاربرد فراصوت در ضخامت سنجی لایه های پوست بدن

بررسی انواع روبش های فراصوتی در روبش لایه های پوست بدن

- تخمین عدم قطعیت آزمون های فراصوتی در اندازه گیری های ابعادی

- روش های آزمایشگاهی در فراصوت