تحصیلات

تحصیلات

- دکتری در مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
تاریخ شروع: 1388 با استفاده از سهمیه دانشجویان ممتاز

تاریخ پایان: بهمن 1393

عنوان رساله: اندازه­ گیری خواص الاستیک فیبر جاسازی شده در یک ماده همسانگرد با استفاده از معکوس­ سازی داده­ های پراکندگی صوتی
استاد راهنما: دکتر فرهنگ هنرور
نمره پایان نامه: 19/43
معدل کل: 18/89

- کارشناسی ارشد در مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه بوعلی سینا
تاریخ شروع: 1383

تاریخ پایان: خرداد 1386

عنوان پایان نامه: بررسی رفتار ارتعاشی ورق کامپوزیتی چند لایه با جرم متمرکز و تحریک موضعی

استاد راهنما: دکتر اکبر علی بیگلو
نمره پایان نامه: 19/82
معدل کل: 17/98 حائز رتبه اول در گروه مکانیک

 

- کارشناسی در مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه شیراز
تاریخ شروع: 1378

تاریخ پایان: بهمن 1382

عنوان پایان نامه: آنالیز استاتیکی و ارتعاشی سازه یک دوچرخه واقعی به کمک نرم افزار انسیس

استاد راهنما: دکتر محمدرحیم نامی